Všechlapy

Všechlapy


Všechlapy německy Wschechlab, lokalita Českého středohoří u Teplic v Severních Čechách. Od Teplic je lokalita s návrším Niveř vzdálena asi 3 Km.

Kamenolom byl otevřen v první polovině 30 let dvacátého stol. a těží se zde basalt pro stavební účely. Vstup do kamenolomu za účelem sbírání minerálů je bohužel bez povolení majitele kamenolomu zakázán. Momentálně této činnosti není vedení kamenolomu především z bezpečnostních důvodů nakloněno. Z mineralogického hlediska tato lokalita proslula vyhlášenými aragonity fialové barvy.
 
Aragonit se na lokalitě nalezl ve formě krystalů a převážně ve formě srůstů, podlouhlých sloupců. Z pravidla jsou skelně lesklé, tvořící stébelnaté, jehličkovité až sloupcovité srůsty. U některých ukázek je vývoj srůstů vějířovitý a výjimečně tvoří radiálně paprsčitá slunce. Zabarvení aragonitu bývá šedé, nažloutlé, bílé a nejatraktivnější jsou zabarveny vodově fialově, vzácně čiré. Krystaly dlouhé až kolem 30 cm zde byly popsány již v 70 letech. Až v roce 2020 zde byl učiněn nález krystalu velkého přes 60 cm, což jej momentálně řádí k největšímu, dosud v ČR nalezenému krystalu aragonitu. U fialového zabarvení, které je způsobeno obsahem stroncia, je bohužel nevýhoda, že působením světla bledne. Aragonit z pravidla narůstá na stěny kalcitových povlaků a kůr na trhlinách basaltické horniny. Často bývá s aragonitem přítomen dolomit. Ve vrchních partiích se vyskytly samostatné žíly vláknitého aragonitu, bílého nebo slabě nazelenalého zabarvení s hedvábným leskem, podobný vzhledem alabastru. Krystaly aragonitu bývají přirostlé ke stěnám kalcitu, vzácněji jim orientace růstu do prostoru trhliny umožnila jedno či oboustranné ukončení vrcholové části. Někdy aragonitové krystaly nebo drúzy pokrývá z části nebo zcela dolomit.
 
Kalcit vyplňuje nebo pokrývá plochy stěn trhlin horniny. Tvoří zploštělé krystaly, které nejsou vyvinuty příliš do prostoru. Tvoří však mnohdy velmi zajímavé pseudomorfózy po aragonitových krystalech vzácně až 30 cm velkých. Velmi často bývá kalcit pokrytý nedokonalými krystaly dolomitu. Krásné byly především nálezy pseudomorfóz kalcitu po aragonitu bílé barvy na které narůstaly fialové krystaly aragonitu. Zabarvení kalcitu je zde obvykle bílé, žluté, oranžové, nebo nazelenalé.
Pokud je kalcit pokrytý filmem goethitu, bývá jím zbarven tmavě hnědě, černě nebo má zrzavé zabarvení.
 
Dolomit tvoří na kalcitech drobné, někdy až přes 1 cm velké nedokonalé klencové krystaly. Zabarvení v podstatě kopíruje zabarvení kalcitu nebo v jiných případech je kontrastní v kombinacích zabarvení vůči staršímu kalcitu. Výjimečně byly nalezeny dutiny s krápníky nebo s kulovitými agregáty dolomitu několik cm velkými.
 
Křemen patří ve Všechlapech k minerálu vzácnějšího co do výskytu. Pokrývá plochy dutin kalcitu v droboučkých, čirých, max. 7 mm velkých krystalcích.
 
Chalcedon se na lokalitě vyskytl pouze občasně. Bílý kašolong nebo klasický modro šedý chalcedon pokrývá plochy stěn nevelkých dutin kalcitu. Někdy chalcedon překrývá vrstva droboučkých krystalků křemene. V několika zjílovatělých polohách tvořil chalcedon společně s dolomitem a jinými příměsemi pecky dosahující až kolem 30 cm. Ty byly vhodné k řezání a brusičskému zpracování. V takových obvykle zcela kompaktních agregátech, byly velmi vzácně dutiny s povlaky chalcedonu, křemene a na ně vzácně nasedaly skupiny kuličkovitých agregátů bílého kalcitu. Pro leštění vhodné hlízy měly zabarvení zón v tónech krémově nafialovělé, žluté, oranžové, hnědavé vzácněji modro zelené, s pozoruhodnými strukturami střídání.
 
Psilomelan velmi vzácně v 1 mm velkých kuličkách na karbonátech, většinou tvořící film karbonátových ploch povrchů nebo drobné dendritické agregáty.
 
Baryt jako velmi vzácný minerál lokality Všechlapy byl většinou porostlý kalcitem nebo dolomitem. Některé ukázky vynikly až po odleptání karbonátů. Jindy tvořil naleptané krystaly v dutinách po vyloužených karbonátech. Vzácně ve formách plochých krystalů nebo jejich srůstů volných tzv. plováků, které dosahovaly velikosti až kolem 8 cm. Barva barytu byla bledě modrá a žlutá nebo mohla být i zonální kombinace obou barev.
 
Pyrit který byl na lokalitě v minulosti popisován nebyl znovu nalezen.
 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Kalcit, aragonit, dolomit, chalcedon
Vzácnějšími minerály jsou: Baryt, psilomelan

7 položek celkem

Cena

180590
1180590
Kalcit, dolomit - Všechlapy
180 Kč

Velikost vzorku: 6x4x1 cm Estetická ukázka kalcitu spolu s dolomitem z lokality Všechlapy. 

2705
Kalcit, dolomit - Všechlapy
260 Kč

Velikost vzorku: 8,5x7x1 cm.  Hezká ukázka minerálů z lomu Všechlapy.

2726
Pseudomorfóza Kalcitu po aragonitu - Všechlapy
370 Kč

Velikost vzorku: 6x3x4 cm. Pěkná ukázka pseudomorfóza Kalcitu po aragonitu z lomu Všechlapy. 

2696
0CDA951B 9F52 4085 9348 4049CA928892
390 Kč

Velikost vzorku: 6x5x3 cm Estetická ukázka aragonitu z klasické lokality Všechlapy. 

654
Chalcedon - Všechlapy
390 Kč
2714
Aragonit - Všechlapy
450 Kč

Velikost vzorku: 7x5,5x6 cm Estetická ukázka nafialovělého aragonitu z lomu Všechlapy. 

2720
Pseudomorfóza Kalcitu po aragonitu - Všechlapy
590 Kč

Velikost vzorku: 9x7x3 cm. Pěkná nepoškozená ukázka pseudomorfóza Kalcitu po aragonitu z lomu Všechlapy. 

2717