Mariánská skála

Mariánská skála - lokalita se nachází velmi blízko města, na břehu řeky Labe.

Vrch Mariánská hora - Německy Marienberg je doposud činným nalezištěm minerálů. Je to opět klasická lokalita Českého středohoří na niž minerály sbírala řada geologicky významných osobností, mineralogů a sběratelů už od první poloviny 19 stol. Minerály lze sbírat po domluvě a proškolení s vedením kamenolomu, což v jiných kamenolomech nejen že není běžné, ale naopak spíše vyloučené.
Zejména po odstřelech je větší pravděpodobnost nových nálezů, nicméně je nutné dbát na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, pohybujících se ve výlomišti. Vysoké skalní stěny, rozvaly odstřelů a narušení skalních stěn mechanickým rozpojováním horniny průmyslovými trhavinami vždy představuje riziko vzniku úrazu. Lokalita se bohužel nachází v konečné fázi s blížícím se vyčerpáním povolených limitů těžby stavebního kamene.
 
Ve zde těžené hornině fonolitu se vyskytují někdy dosti běžné dutiny s minerální výstelkou, tyto dutiny dosahují rozměrů od několika cm až kolem 20 cm. Vyjímečně se nacházejí i dutiny až do 0,5 m.
Hlavním minerálem lokality Mariánská skála je Natrolit, který mimochodem tvoří podstatnou část zdejší horniny. Ten je proslavený především červeným nebo růžovým zabarvením a z pravidla kompletně povléká povrch dutin. Velikost jehličkovitých krystalů nevyniká velikostí, jen málo kdy dosahují jehlice kolem 1 cm. Zabarvení natrolitu je velmi pestré, vyskytuje se mimo již výše zmíněné červené a růžové natrolit bílý, šedý, žlutý, nazelenalý, tmavě hnedý nebo až do černa zbarvený od wadu.
Řada natrolitů z nichž nejkontrastnější je střídání červené a bílé, se vyznačuje jevem zonality.
Některé povlaky minerálů dutin zbarvují železité povlaky, které signalizují přítomnost zvětralého pyritu.
Natrolit je z pravidla v podobě radiálně paprsčitých agregátech do 1 cm a často na něj nasedají kalcitové krystaly nebo apofylit. Apofylit vytváří velmi pěkné krystaly silně lesklých krystalů.
Velikost apofylitových krystalů je od několika mála mm až vzácně do 3 cm. Popisovány jsou velmi vzácné nálezy až 5 cm velkých apofylitových krystalů. Bílé - albitizované formy fluorapofylitu jsou častější něž čirý apofytit. Dalším poměrně hojně rozšířeným minerálem je zdejší kalcit a to buď v lístkovitých krystalech, v krystalech klencových, ale i jiných tvarů a jejich krystalových kombinací.
Také více generací kalcitu v jedné dutině nejsou ničím výjimečným. Krystaly mohou být velké až kolem 10 cm, obvykle bílé, čiré, žluté, zelenavé, šedé nebo hnědé. Lesk může být u kalcitu skelný nebo matný. Na povrchu některých ploch kalcitových krystalů jsou patrné dendritické agregáty wadu.
Méně rozšířeným karbonátem lokality je aragonit v podobě hrotitých nebo jehličkovitých krystalů. Obvyklé zabarvení aragonitu je bílé, šedé, nazelenalé nebo narůžovělé. Vzácnějším minerálem je zde thomsonit v kulovitých agregátech nažloutlé nebo nazelenalé barvy. Další pro lokalitu Mariánské skály dříve popsaný, je bílý analcimVelmi vzácným nálezem je zde černý drobnokrystalický titanem bohatý hibschit ze skupiny granátů. K dalším ojedinělým nálezům patří opál s barvoměnou dráhého opálu oproti méně vzácnému i když v podstatě také sporadicky nalézanému bílému opálu.
Popsán byl rovněž hyalit, notoricky známá čirá forma opálu. V minulosti byl popsán pravděpodobně mylně fluorit, nejspíše zaměněný s drobnými kalcitovými klenci.
 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Natrolit, apofylit, kalcit.
Vzácnějšími minerály jsou: Aragonit, opál, thomsonit, analcim, grossular, hibschit, pyrit, wollastonit a další.

8 položek celkem

Cena

270690
1270690
Kalcit - Mariánská skála
270 Kč

Velikost vzorku: 6,5x5x8 cm. Vzorek kalcitu z lokality Mariánská skála v centru Ústí nad Labem. 

3204
Apophylit - Mariánská skála
280 Kč

Velikost vzorku: 7,5x5,5x4 cm. Hezká ukázka apophylitu z činného lomu v Ústí nad Labem. 

3207
Natrolit, kalcit - Mariánská skála
340 Kč

Velikost vzorku: 8x4x2 cm. Vzorek natrolitu z lokality Mariánská skála. Část dutiny vyplněné jehličkovitým natrolitem spolu s kalcitem. 

3213
Natrolit, kalcit - Mariánská skála
360 Kč

Velikost vzorku: 8x4,5x6 cm. Vzorek natrolitu z lokality Mariánská skála. Část dutiny vyplněné jehličkovitým natrolitem spolu s kalcitem připomínající tlusté jehlice...

2858
Natrolit, apophylit - Mariánská skála
380 Kč

Velikost vzorku: 6x6x5 cm. Hezká ukázka natrolitu na který nasedá apophylit z činného lomu v Ústí nad Labem. 

2846
Apophylit, natrolit - Mariánská skála
390 Kč

Velikost vzorku: 5x4x4 cm Vzorek apophylitu z lokality Mariánská skála. Část dutiny vyplněné drobným jehličkovitým natrolitem. 

1686
Natrolit,kalcit - Mariánská skála
640 Kč

Velikost vzorku: 11x9x4 cm. Vzorek natrolitu z lokality Mariánská skála. Část dutiny vyplněné jehličkovitým natrolitem spolu s kalcitem. 

1576
Aragonit, natrolit - Mariánská skála
690 Kč

Velikost vzorku: 6x2x6 cm. Pěkná ukázka aragonitu spolu s drobným natrolitem z lokality Mariánská skála v centru Ústí nad Labem. 

3216