Mariánská skála

Jedná se o klasickou lokalitu v Českém středohoří, jedná se o činný kamenolom. Kamenolom je aktivní od počátku 20. století. 

Lokalita se nachází v samotném centru města Ústí nad Labem. 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Natrolit, apofylit, kalcit.
Vzácnějšími minerály jsou: Aragonit, opál, thomsonit, analcim, grossular, hibschit, pyrit, Wollastonit a další.

 

Záznamy nebyly nalezeny...