Pektolit

Pektolit je nejčastěji, bezbarvý, bílý, nebo jemně narůžovělý. Krystaly mají jehlicovitý tvar, většinou tvoří radiálně paprsčité a vějířovité agregáty. Vyskytuje se převážně v bazických výlevných horninách jako produkt jejich alterace, vyplňuje žíly a dutiny.

Lokality s výskytem pektolitu:

Želechovské údolí u Koštálova, Těchlovice, Věžná.