Analcim

Analcim - Na(Si2Al)O6·H2O
Tvrdost: 5,5
Hustota: 2,2-2,3
Barva: Nejčastěji bílá, může být i lehce nažloutlá, načervenalá
Průhlednost: Neprůhledný
Lesk: Skelný
Štěpnost: -
Krystalové tvary: tetragon-trioktaedr
Podobné minerály: kalcit, apophylit

Je častým horninotvorným minerálem vyskytující se v asociaci s dalšími zeolity jako například natrolit

Lokality s výskytem analcim: 
Soutěsky u Děčína, Divoká rokle, Studenec, Markovice, Kozákov, Morcínov, Malšovice, Dolní Zálezly a další.