Soutěsky u Děčína

Soutěsky - Německy Zautig se nachází přibližně 4 Km JV od Děčína.
Předmětem těžby byl čedič s využitím kamene pro stavebnictví a štěrky. Minerály dutin a trhlin bylo ještě před několika lety možné po dohodě s vedením kamenolomu, které vycházelo sběratelům vstříc. Kamenolom těžený s přestávkami od první poloviny 20 století se bohužel pro sběratele postupně zaváží. Nálezy především natrolitu z odbobí těžby patřily beze sporu k jedněm z nejkrásnějších v ČR. Z vlastních zkušeností jednak možnosti sběru minerálů a také monitorování lokality během několika málo let, můžeme zkušenost z výskytu nádherných ukázek potvrdit.
 
K nejběžnějším minerálům lokality je jehličkový natrolit. Ten se vyskytoval v dutinách až 40 cm velkých.
Zpravidla čirý, bílý, někdy však také žlutý nebo oranžový, vzácně do zelena zbarvený příměsí jílových minerálů. Jehlice byly silně lesklé, tvořící hlavně plstnaté výstelky dutin. Jedny z nejnádhernějších ukázek byly z jehlic tvořené radiálně paprsčité agregáty, které byly buď jednotlivé, řídčeji se nacházelo několik takových agregátů v jedné dutině. Někdy ve společnosti jiných minerálů především kalcitu a analcimuV některých případech tyto agregáty povrch dutin pokrývaly souvisle. Agregáty se rovněž v dutinách vyskytovaly i volně.
V jiných případech byly odtrženy při získávání, jelikož původně byly narostlé na jemných a extrémě křehkých, vlasových kapkách bazaltu, visících ze stropů některých dutin. Některé radiálně paprsčité agregáty, slangově přezdívané jako ježci, měly průměr až přes 5 cm. Délky jehlic natrolitu byly od několika mm až do 4 cm.
Natrolitové krystaly byly nalezeny rovněž na trhlinách, narozdíl od těch z dutin, však byly jejich jehlicovité krystaly o něco silnější. Ty které vykrystalizovaly na stěnách trhlin často doprovázel žlutý, klencový kalcit až v 5 cm velkých krystalech. Kalcit obvykle žlutý se vyskytoval i v dutinách převážně klencový, málo kdy tvořil skalenoedry nebo spojky. Dalším dutinovým minerálem kamenolomu v Soutěskách je analcim, někdy čirý, zakalený nebo bílý. Byl v krystalech až kolem 1,5 cm, vzácně i ve větších krystalových jedincích nebo srostlic.
V minulosti byl na lokalitě nalezen thomsonit v kulovitých agregátech do 1 cm.
Phillipsit tvořil hlavně povlaky jemných krystalků, méně časté byly pak krystaly do 6 mm v čirých nebo žlutavých krystalech. Někdy se společně s ním vyskytl vzácný gismondin kolem 1 mm vzácněji až kolem 5 mm. Na trhlinách pyroklastických hornin se také vyskytly pěkné krystaly fakolitu a do 1 cm společně s kalcitem.
 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Natrolit, analcim, kalcit
Vzácnějšími minerály jsou: Aragonit, apofylit, fakolit, philipsit

 

4 položek celkem

Cena

180390
1180390
Analcim - Soutěsky u Děčína
180 Kč

Rozměr vzorku: 5x4x4 cm Menší vzoreček analcimu z lokality Soutěsky ze starších sběrů. 

2651
Kalcit, analcim, natrolit - Soutěsky
250 Kč

Velikost vzorku: 8x5x3 cm Starší vzorek obsahující tři nejčastější minerály tohoto činného lomu. 

2124
Kalcit, natrolit - Soutěsky
380 Kč

Velikost vzorku: 7x6x3 cm. Starší vzorek natrolitu s kalcitem z lokality Soutěsky u Děčína. 

2561
Analcim - Soutěsky u Děčína
390 Kč

Velikost vzorku: 13x8x4,5 cm. Hezká ukázka analcimu z činného lomu Soutěsky u Děčína, jedná se o starší sběr. 

1890