Soutěsky u Děčína

Jedná se o klasickou lokalitu v Českém středohoří, jedná se o činný kamenolom. V současnosti probíhá těžba především v kompaktních čedičích.

Lokalita se nachází kousek za městem Děčín. 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Natrolit, analcim, kalcit. 
Vzácnějšími minerály jsou: Aragonit, apofylit, chabazit, philipsit. 

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...