Číčov u Hořence

Lokalita minerálů Číčov je jedna z nejznámějších lokalit minerálu aragonitu. Lokalita je již známa od roku 1824.
Aragonity se nachází v blízkosti vrchu Číčov a na přilehlých polích. V okolí tohoto vrchu je několik malých lůmků, odkud pochází pěkné ukázky aragonitu, 1-10 cm velké krystaly. V oblastním muzeu v Chomutově se nachází nádherná srostlice aragonitových krystalů velká 40 cm. Aragonit je zde nejčastěji čirý až medově žlutý, výjimečně lehce fialový. Některé aragonity pro svoji čistotu a bezkazovost jsou vhodné i k broušení do fasetových brusů. Na okolních polích lze nalézt nejen aragonity, ale velmi hojné jsou také hlízy opálu s chalcedonem.

Dnes je vrch Číčov chráněnou přírodní rezervací se vzácnými rostlinami, sběr minerálů tedy přímo na vrchu není možný. V okolí vrchu jsou cedule informující o chráněném pásmu. 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Aragonit, opál
Vzácnějšími minerály jsou: Kalcit