Suletice

Suletice - Německy Sulloditz, vděčné mineralogické naleziště v Českém středohoří, která je vzdálena zhruba 8 Km JV od Ústí nad Labem.

Lokalitu poprvé detailně popsal významný geolog J.E. Hibsch v roce 1902. Ještě před ním byla historicky již v druhé poplovině 18 stol. lokalita stručně popsána s chybným úsudkem v domnění, že místní kaersuitity jsou kroupy kasiteritu. V tefritové hornině se vyskytují sice menší, zato však velmi krásné krystaly nebo prorostlice kaersutitu ze skupiny amfibolů. Lokalita je v současnosti poměrně produktivní a nálezy mnohdy uspokojivé.
 
Na lokalite se tefritové hornině proměnlivé tvrdosti a kompaktnosti i zabarvení nachází hojné krystaly víše zmíněného kaersutitu. Ten zde bývá nacházen od několika mm až do vyjímečně kolem 5 cm velkých krastylů. Větší krystaly však bývají nesoudržné a proto je třeba zejména při preparování dbát opatrnosti. Kaersutit bývá obvykle lesklý ve formě buď dlouze sloupcovitých krystalů a nebo ve formě krátkých sloupečku. Srůsty kaersutitu mají mnohdy nádherné kombinace plošek, povedené bývají hlavně krystaly neoddělené od podložky. Některé partie hornin s obsahem krastylů kaersutitu bývají hodně zvětralé a mnohokrystalů je tak zcela volných. Horniny bývají různě zabarvené od hnědé, nazelenalé, šedé až do červena a černé krystaly tak mohou být na takto zbarvených horninách velmi efektní. Někdy bývají krystaly pokryté bílou krustou kalcitu nebo jeho velmi drobnými krystalky. V podstatně menší míře se na lokalitě vyskytuje augit, ten bývá obvykle matný a jeho krystaly spíše menší od několika mm až po krystaly a nebo srůsty pod 3 cm. To však ještě neznamená, že ukázky augitu se nerovnají kvalitou zde běžněji se vyskytujícího kaersutitu.
Někdy lze na určitých ukázkách sledovat prorůstání augitu s kaersutitem. Na některých místech se vyskytuje velmi pevná vyvřelá čedičová hornina s občasnými dutinami kolem 1 dm, obvykle jsou však dutiny mnohem menší. Dutiny někdy pokrývá povlak s drobnými krystaly phillipsitu, na který řídce kdy nasedá thomsonit, až kolem 3 mm sloupečkovitých agregátů nebo krystaly klencového kalcitu.
Jindy je v dutinách čediče přítomný chabazit s krystalky do 3 mm.
 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: kaersutit, augit
Vzácnějšími minerály jsou:  phillipsit, natrolit, kalcit, thomsonit

 
1 položek celkem

Cena

240241
1240241
Suletice - Kaersutit
240 Kč

Velikost vzorku: 6,5x4x5 cm. Hezká ukázka tmavého amfibolu z lokality Suletice.  

2291