Krupka

Jedná se o jednu z nejstarších lokalit u nás. Na Krupce se v počátku těžil kasiterit z potoků pomocí rýžování.  Po vyčerpání zásob v potocích se postupně přecházelo na primární ložiska, z počátku pomocí mělkých povrchových děl. 

V letech 1946-1956 byl v Krupce těžen ortoklas a molybdenit ve štolách: Prokop, Barbora, Václav a Večerní Hvězda.

Celkové množství cínu vytěženého v Krupeckém revíru lze odhadnout na 10 000 tun.

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Křemen, fluorit, kasiterit, biotit.
Vzácnějšími minerály jsou: Baryt, apatit, beryl, azurit, bismut, bismutinit, emplektit, krupkait, malachit, molybdenit, pyrit, chalkopyrit, wolframit, topaz. 

 

Záznamy nebyly nalezeny...