DOVOLENÁ, objednávky budeme odesílat od pátku 31.5.

Krupka

Krupka
Krupka Německy Graupen ve Východní části Krušných hor přibližně 5 Km S. od Teplic.
Představuje jeden z nejstarších rudných revírů u nás. Těžba zde probíhala již v pozdní době bronzové, avšak první doložené zmínky jsou ze 13 stol. Počátky získávání cínu byly nejprve z náplavů, postupně mělkými pracemi na primárních ložiskách a později nastala nutnost otevírat ložiska do větších hloubek.
Těžba cínu na Krupce probíhala s přestávkami dle aspektů poptávky, ekonomické a sociální situace.
 
Historický důsledek těžby je na pohled krajiny znatelný do dnes velkým množstvím hald, pinek, některých štol a šachtic.
 
Za 1.sv války došlo vojenským závodem na Krupce k těžbě wolframového koncentrátu. Podobně jako na Cínovci a i za 2.sv války byly započaty těžební a průzkumné práce na získávání kovů. Kovů obsahem wolframu, molybdenu a cínu, který byl společně s mědí dobýván historicky starší těžbou. Po 2.sv válce na tyto práce navázal na tyto práce velký průzkum a zmáhání některých významných děl pro těžbu cínu, živce a molybdenu. V letech 1953 - 1969 probíhala těžba fluorit - barytového ložiska Vrchoslav, která je součástí Krupky. Po vytěžení fluoritových žil a opuštění ložiska, byly obnoveny na 5. květnu práce průzkumu s cílem zjistit podsednutím komáří vížky případné zásoby cínu. Výsledek průzkumu s nepravidelným obsahem cínu nepotvrdil rentabilitu zásob a ražba průzkumného překopu byla zastavena krátce po pádu komunismu.
 
Krupka je rozčleněna do revírů Knotel nebo Knötel, Mückenberg - Komáří vížka a Steinknochen.
Klösenberg, Preisselberg a Günter jsou historicky vedeny jako rudní okrsky Mückenbergského revíru.
 
Historicky se cín v primárních ložiskách získával jednak z masivního zrudnění a jednak z plochých nebo strmých žil.
 
Současné možnosti sběru minerálů v Krupce jistě nejsou vyčerpány. Je však třeba respektovat, že Krupka je od roku 2019 kulturní krajinou zahrnutou v UNESCO. Dle toho je nutné i s ohledem na okolnosti přistupovat. Zároveň nelze očekávat nálezy srovnatelné těm z těžby, řada štol a šachet je zajištěna nebo zlikvidována na dobro nepřístupných. Mnoho míst o kterých sběratelé v minulosti dobře věděli svou horlivou činností ztížili nebo dokonce znemožnili šance na získání zajímavých vzorků.
O nebezpečí štol, šachet a propadů netřeba dlouze psát.
 
Součet všech minerálů na lokalit Krupky jistě není definitivně dořešen a popis se tedy z toho důvodu obsahově omezí na minerály nejběžnější.
 
Kasiterit tvoří na Krupce krystaly od několika mm až kolem 1 cm, za těžby však byly nalezeny srůsty až 4 cm velké. Nejlepší historicky popsané pochází z plochých žil na Knötelu a Preisselbergu.
 
Křemen tvoří žíly od několika cm až po 0,5 m mocné. Pěkné ukázky pocházejí ze štoly Martin, povrchových výchozů žíly Lukáš ale i z jiných těžbou zastižených míst. Za zmínku stojí až kolem 1 m dlouhé krystaly křemene ve štole Václav a Martin, zarůstající do granitu až greisenu. Křemeny dutin byly bílé, někdy čiré a vzácnější byly záhnědy.
 
Fluorit tvoří na Krupce krystaly několik mm až kolem 3 cm velké krychle, osmistěny nebo jejich srostlice.
Jsou bezbarvé, fialové, zelenavé, žluté, často i zonální. Vykytují se v dutinách křemene nebo na trhlinách hornin. Největší byly na Vrchoslavi, kdy za těžby byly nalezeny krystaly až kolem 15 cm velké.
 
Skupina lithých slíd především cinvaldit dříve popisovaný jako biotit, jsou nalézány ve formě krátce sloupcovitých krystalů v dutinách křemene. Poměrně velké krystaly cinvalditu byly nalezeny ve štole 5. květen běžně kolem 3 cm výjimečně až kolem 8 cm. Srůsty lupenů velké až 60 cm byly za těžby zastiženy ve štole Barbora.
 
Apatit ve formě krystalů krátce sloupečkovité nebo podlouhlejší ze štoly Martin. Dále pak bledě modré barvy až nafialovělé, bledě modré a zelené na Prokopském pni. Zelené asi největší na Krupce v dutinách křemene z Lukášské žíly, max. kolem 3 cm obvykle mnohem menší.
 
Molybdenit ve slabě tabulkovitých lístcích zarostlých do křemenné žíly. Vzácně v dutinkách křemene tabulkovité krystaly několik mm až několik málo cm, vůbec nejhezčí, pochází z Prokopského pně.
Pěkné zarostlé lupeny až 10 cm velké byly průzkumem zastiženy ve štole 5. květen.
 
Topaz se vyskytl na více místech za těžby ve štole Barbora, nová večerní hvězda, Preisselberg a vůbec nejlepší na Prokopském pni. Na Prokopském pni byly několik mm až kolem 1 cm velké, vzácněji až přes 3,5 cm.
 
Ostatní minerály se lokalitách Krupky vyskytují mnohem méně často, nutno dodat že je jich rozmanitá řada.
Vedle bismutových minerálů je zde pyrit, chalkopyrit, arsenopyrit, beryl, skoryl, živec, erytrín, cerusit, chryzokol, malachit, azurit, měď a mnoho dalších.
 
 

V letech 1946-1956 byl v Krupce těžen ortoklas a molybdenit ve štolách: Prokop, Barbora, Václav a Večerní Hvězda.

 Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Křemen, fluorit, kasiterit, biotit.
Vzácnějšími minerály jsou: Baryt, apatit, beryl, azurit, bismut, bismutinit, emplektit, krupkait, malachit, molybdenit, pyrit, chalkopyrit, wolframit, topaz. 

30 položek celkem

Cena

160950
1160950
Křemen, dolomit - Krupka
160 Kč

Velikost vzorku: 3,5x2,5x3 cm. Vzorek dolomitu s křemenem ze štoly Prokop v Krupce. 

3250
Fluorit - Krupka
180 Kč

Velikost krabičky : 32x41x28 mm. Vzorek fluoritu z Krupky uzavřen v krabičce. Krabička je v ceně. 

3292
Fluorit - Krupka
180 Kč

Velikost vzorku: 6x2x2,5 cm. Menší vzoreček pěkných krychliček fluoritu z lokality Krupka. 

2516
Bismutinit - Krupka
250 Kč

Velikost krabičky: 5,5x3,5x3,5 cm. Menší ukázka bismutinitu sulfidu bismutu z lokality Krupka ze štoly Barbora.  Cena včetně krabičky. 

2969
Fluorit - Krupka
260 Kč

Velikost vzorku: 3x2x0,5 cm. Menší vzoreček pěkně zbarveného fluoritu z lokality Krupka. 

2546
Apatit, fluorit - Krupka
270 Kč

Velikost krabičky : 32x41x28 mm. Pěkná ukázka apatitu a fluoritu umístěná v plastové krabičce. Cena za oba vzorky včetně krabičky 

3307
Fluorit - Krupka
270 Kč

Velikost vzorku: 5x3x5,5 cm Ukázka fluoritu spolu s křemenem ze štoly Prokop v Krupce. 

2369
Molybdenit - Krupka
270 Kč

Velikost krabičky : 42x64x41 mm Pěkná ukázka molybdenitů z klasické lokality Krupka, konkrétně z okolí Prokopa. Cena je za oba vzorky včetně krabičky. 

3298
Apatit - Krupka
290 Kč

Velikost krabičky : 42x64x41 mm. Nádherné apatity umístěné do plastové krabičky z lokality Krupka.  Cena je za všechny kusy včetně krabičky. 

3313
Fluorit - Krupka
290 Kč

Velikost vzorku: 8x3x3,5 cm. Pěkná ukázka zonálních fluoritů z lokality Krupka ze štoly Prokop.   

2510
Molybdenit - Krupka
290 Kč

Velikost vzorku: 5,5x3,5x2 cm Pěkná ukázka molybdenitu ze štoly Prokop v Krupce. 

2366
Bismutinit - Krupka
340 Kč

Velikost krabičky: 5,5x3,5x3,5 cm. Menší ukázka bismutinitu sulfidu bismutu z lokality Krupka ze štoly Barbora.  Cena včetně krabičky. 

2972
Fluorit - Krupka
360 Kč

Velikost vzorku: 8x5x3,5 cm. Pěkná ukázka zonálních fluoritů z lokality Krupka.

3092
Fluorit - Krupka
370 Kč

Velikost vzorku: 8,5x7x2 cm. Pěkná ukázka zonálních fluoritů z lokality Krupka.

3086
Fluorit, křemen - Krupka
370 Kč

Velikost vzorku: 7x7x3,5 cm.  Pěkná ukázka fluoritu spolu s drobným křemen z lokality Krupka. 

1770
Fluorit - Krupka
380 Kč

Velikost vzorku: 5,5x4,5x2,5 cm. Pěkná ukázka zonálních fluoritů z lokality Krupka.

3089
Fluorit - Krupka
390 Kč

Velikost vzorku: 2,5x1,5x3 cm. Klasická ukázka oktaedrů fluoritu z lokality Krupka konkrétně štoly Martin. Vzorek pochází ze starší sbírky. Jeden z fluoritů může být...

3153
Fluorit - Krupka
390 Kč

Velikost vzorku: 8,5x6x3,5 cm. Pěkná ukázka zonálních fluoritů z lokality Krupka.

3095
Fluorit - Krupka
390 Kč

Velikost vzorku: 7x5,5x6 cm. Světlý vzorek fluoritu spolu s křemenem a drobným dolomitem z lokality Krupka.

2573
Fluorit - Krupka
390 Kč

Velikost vzorku: 6x4x4 cm. Vzorek fluoritu společně s křemenem z lokality Krupka. 

2537
Fluorit, křemen, dolomit - Krupka
390 Kč

Velikost vzorku: 9x7x8 cm Ukázka fluoritu s křemenem na které nasedají kuličky dolomitu ze štoly Prokop z Krupky. 

2372
Topaz - Krupka
390 Kč

Rozměr vzorku: 4x4x3,5 cm Menší vzoreček s větším krystalem topazu z Krupky. 

2582
Topaz - Krupka
Topaz - Krupka
Vyprodáno
390 Kč

Velikost vzorku: 7,5x7,5x2,5 cm. Vzorek topazu z Prokopského pně v Krupce. 

2579
Topaz - Krupka
Topaz - Krupka
Vyprodáno
410 Kč

Velikost vzorku: 4x3x2,5 cm. Menší vzoreček plný krystalů topazu z Prokopa v Krupce. 

2576
Křemen, fluorit - Krupka
420 Kč

Velikost vzorku: 5x3x6 cm. Vzorek fluoritu na křemeni ze štoly Prokop v Krupce. 

2567
Fluorit - Krupka
430 Kč

Velikost vzorku: 7x4,5x4 cm. Hezká ukázka fluoritu ze štoly Barbora v Krupce. 

2525
Bismut - Krupka
450 Kč

Velikost krabičky : 64x84x61 mm. Ukázka bismutu z lokality Krupka, pěkná ukázka s jedním hlavním bismutem a spousty menších zrnek bismutu. Cena včetně krabičky.

3319
Kasiterit - Krupka
590 Kč –16 %
490 Kč

Velikost vzorku: 9x6x5,5 cm. Netradiční ukázka minerálu kasiteritu ze štoly Barbora v Krupce. 

1779
Křemen, živec, apatit - Krupka
590 Kč

Velikost vzorku: 12x11x7 cm Větší vzorek křemene spolu s dalšími minerály z povrchové žíly Lukáš.

2378
Křemen, kasiterit - Krupka
950 Kč

Velikost vzorku: 6x4,5x3,5 cm. Pěkná ukázka křemene na který nasedají kasiterity a fluority z povrchové žíly Lukáš. 

3150