Řepčice

Významná lokalita chabazitu známá pravděpodobně již od 18. století. Hlavní lokalita se nachází ve starých tefritových lůmcích. 

Lokalita se nachází v obci Řepčice kousek od Litoměřic a Ústí nad Labem. 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Chabazit
Vzácnějšími minerály jsou: Fakolit, kalcit, natrolit, thomsonit

 

Záznamy nebyly nalezeny...