Řepčice

Lokalita Řepčice - dřívější Německý název Rübendörfel se nachází v Českém Středohoří, přibližně 7,5 Km od Litoměřic. Toto naleziště se již tradičně řadí k nejvýznamějším lokalitám Českého Středohoří a je mineralogickou klasikou České republiky. Sbírání minerálů se na lokalitě mimo jiných, věnoval již J.W. Goethe.

Hornina byla těžena v několika malých lůmcích od první poloviny 19. století.
Díky těmto odkryvům byla nalezena řada krásných ukázek minerálu chabazitu, který patří do skupiny zeolitů. 
Ukázky zdejších exemplářů chabazitů jsou vystaveny v řadě muzeí po celé Evropě i na jiných místech světových sbírek.
V současné době jsou možnosti sbírání minerálů na lokalitě značně omezené, řada lůmků je zašlá, a některé výchozy byly zaveženy.
 
Místo historicky proslulo velmi krásnými ukázkami chabazitu, který je na lokalitě dominantní a zcela převládá nad ostatními minerály, jenž se na lokalitě vyskytly. V dutinách zdejšího sodalitického tefritu se daly nalézt až 2 cm velké krystaly výše zmíněného minerálu a jeho zvláštností je zvýšený obsah stroncia. Chabazit se ve zdejších dutinách vyskytuje vzácněji i ve formách vzájemně prorostlých krystalů a jeho název je fakolit. Zabarvení chabazitu je nažloutlé nebo šedavé, většinou zakalené, někdy průsvitné. Povrch jeho krystalů bývá občas zbarvený oxidy železa, žlutými nebo rezavými nálety. Ty způsobují produkty rozkladu drobných krystalů pyritu, někdy lze na ploškách krystalů také sledovat drobné dendrity psilomelanu.

Kromě hlavního minerálu lokality chabazitu, zde byly potvrzeny i nálezy jiných minerálů např. drobné krystalky analcimu. V některých dutinkách byl nacházen v drobných jehličkovitých krystalech natrolit.
Dalším minerálem z řady zeolitů, které se rovněž na lokalitě potvrdily, byl thomsonit v malých vějířkovitých agregátech.
Na krystaly chabazitu v dutinách někdy nasedá kalcit, ve formě naleptaných krystalů do několika mála cm velikosti.

 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: chabazit
Vzácnějšími minerály jsou: fakolit, kalcit, natrolit, thomsonit, analcim

2 položek celkem

Cena

320360
1320360
Chabazit - Řepčice
320 Kč

Velikost vzorku: 17x12,5x4,5 cm Větší ukázka chabazitu z lokality Řepčice. 

2300
Chabazit - Řepčice
360 Kč

Velikost vzorku: 10x9x5 cm.  Ukázka zeolitu chabazitu z klasického naleziště Řepčice. Dutina vystlaná světlým chabazitem. Vzorek má prasklinu, která není nijak hluboká,...

1417