Hradiště u Kadaně

Lokalita se nachází asi 6 km. od města Kadaň a její německý název je Radis. 

Jak už bývá zvykem u Krušnohorských lokalit, tak z počátku zde byl těženy železné rudy a to již kolem 15 století. Baryt se na této lokalitě začal těžit až po roce 1928.
V období během druhé světové války zde byl prováděn průzkum, ale bez větších úspěchů. Po válce byl proveden další geologický průzkum. Samotná těžba ložiska započala v roce 1963. Obsah fluoritu se pohyboval mezi 40-60 procenty. Těžba na tomto ložisku byla ukončena po požáru v roce 1977. 

Na ložisku bylo celkem vyraženo 6072 metrů chodeb a vytěženo cca 77 tisíc tun fluoritové rubaniny. 

Fluorit lze na zbytcích hald stále najít, za těžby velikost krychlí fluoritu dosahovala až kolem 10 cm. Oproti jiným fluoritovým ložiskům byl fluorit nepříliš barevný, nejčastěji byl šedivý či hnědý, případně porostlý jílovými minerály. Častá byla také asociace s pyritem, díky pyritu docházelo často k poškození sbírkových vzorků při jeho rozpadu. 

Baryt je na lokalitě také poměrně častým minerálem. Často společně s fluoritem tvoří krásné sběratelské ukázky. 

Nejznámějším minerálem z tohoto ložiska je ale hematit. Při bagrování haldy kolem roku 2017 se zde dalo najít opravdu velké množství tohoto minerálu v pěkných sběratelských ukázkách. 

Dnešní možnosti sběru už jsou poměrně malé, štoly v okolí jsou již nepřístupné a většina hald je již překopaná od sběratelů. 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Hematit, křemen, siderit, baryt, fluorit 
Vzácnějšími minerály jsou: Sádrovec, pyrit

2 položek celkem

Cena

419589
1419589
2710A9E9 E710 4F2B 8B3E A1A72B4B9410
419 Kč

Velikost vzorku: 7x6x3 cm.  Hezká ukázka barytu z dnes již nedostupných štol v Hradišti u Kadaně. 

711
CC8BE629 534B 4141 8E49 73B97E617393
589 Kč

Velikost vzorku: 7x5x3 cm.  Sbírková ukázka ořechů barytu na fluoritu z již nedostupných štol v Hradišti u Kadaně. 

708