Pustý vrch Folknáře u Děčína

Folknáře - Německy Falkendorf je typová lokalita thomsonitu v Českém středohoří zhruba 2 Km Z od Děčína.

Lokalita zvaná Pustý vrch se nachází v prostoru malého, bývalého lomu na kámen.
Dutiny s minerály se vyskytují v tefritu a jejich velikost se může pohybovat až kolem 20 cm, obvykle však menších rozměrů. Sbírání minerálů a jejich popisu se již věnoval na této lokalitě jeden z nejvýznamějších geologů J.E.HibschLokalita je poměrně intenzivně navštěvována sběrateli a jejich činnost je velmi patrná.
 
Nejzámějším minerálem, zejména na vrchu lokality, kde se ostatně dutiny nacházejí v nejvíce napěněné formě, je thomsonit. Zdejší thomsonit je typický v polokulovitých agregátech, na jejichž povrchu jsou lesklé plošky krystalů. Obvykle se jedná o čiré polokulovité agregáty s bílým jádrem.
Jindy mívá povrch agregátů slabě kouřový nádech zabarvení, vzácnejší jsou agregáty čistě bílé se silným leskem. Některé agregáty mají bílý film, kvůli kterému zaniká lesk krystalů. Agregáty mohou nasedat jednotlivě, nebo množstvím řídce na drobné krystalky phillipsitu, nebo mohou plochy dutin zcela kompletně překrývat. Velice líbivé a atraktivní polokulovité agregáty se jednotlivě pohybují kolem 5 mm, vzácně se jejich velikost může blížit 2 cm. Na lokalitě Folknáře se vyskytuje ještě jedna foma thomsonitu a to ve formě čirých nebo zakalených hranolovitých krystalků do 4 mm. Thomsonit může rovněž tvořit perimorfózy po kalcitu velké až 5 cm, nebo na jeho agregáty může nasedat klencový kalcit. Povrchy minerálů dutin mohou být zbarveny od želetitých povlaků. 
Zmíněný klencový kalcit narostl na thomsonit ve formě nažloutlých nebo bílých krystalů, obvykle s naleptaným povrchem. Dalším již zmíněným minerálem na lokalitě je drobnokrystalický phillipsit, který nasedá na stěny dutin jako povlak a má silný třpyt. Společně s thomsonitem nebo na povlaku phillipsitu je přítomna forma phillipsitu ve formě keříčkovitých srůstů pozoruhodné agregáty.
Mezi vzácnější minerály na lokalitě se řadí gismondin v menších dutinkách a jeho krystaly jsou obvykle pod 1 mm maximálně však 3 mm velké. Ty se vyskytují v pyramidálních krystalcích na drobných krystalech phillipsitu. Některé z dutin vyplňují i jílové minerály buď křídově bílého zabarvení nebo narůžovělé výplně saponitu. V minulosti zde byly popsány také nálezy chabazitu a gonarditu.
 

Mineralogie: 

Hlavním minerálem na této lokalitě je thomsonit a phillipsit
Vzácnějšími minerály jsou kalcit, natrolit, gismondin

4 položek celkem

Cena

260650
1260650
Phillipsit - Folknáře
260 Kč

Velikost vzorku: 9x4x6,5 cm. Dutina s phillipsitem z lokality Folknáře u Děčína.

3047
Thomsonit - Pustý vrch Folknáře
330 Kč

Velikost vzorku: 11x5x5 cm. Dutina kulovitých agregátů zeolitu thomsonitu z lokality Folknáře u Děčína.

2867
Thomsonit - Folknáře
410 Kč

Velikost vzorku: 9x5x6 cm. Dutina kulovitých agregátů zeolitu thomsonitu z lokality Folknáře u Děčína.  

2504
Thomsonit - Pustý Vrch Folknáře
650 Kč

Velikost vzorku: 11x8x9,5 cm. Větší vzorek s dutinou kulovitých agregátů zeolitu thomsonitu z lokality Folknáře u Děčína.

2870