Vrchoslav

Jedná se o fluorito-barytové žíly z čehož hlavní žíla měřila přes kilometr a mocná byla v průměru od 20-50 cm.

Lokalita Vrchoslav je proslulá hlavní díky fluoritu, jehož krychle ve štole 5. Květen dosahovaly až 15 cm.  

Počátky prací na štole 5. Květen začínají roku 1952 do roku 1969. V roce 1972 začal výzkum cínu a W rudy. Štoly dosahovaly délky 2 km.

Dnes jsou štoly již nepřístupné, výsypky zarostlé trávou a stromy. Lokalita se nachází se asi 2 km ZSZ od Krupky.

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Křemen, fluorit, baryt 
Vzácnějšími minerály jsou: Cinvaldit, molybdenit, torbernit, schrockingerit, ferrimolybdit, měď, kasiterit. 

 

Záznamy nebyly nalezeny...