Pyrit

Pyrit - FeS2
Tvrdost: 6-6,5
Vryp: Zelenočerný
Hustota: 5
Barva: Nejčastěji zlatožlutá
Průhlednost: Neprůhledný
Lesk: Kovový
Štěpnost: Nedokonalá
Chemické složení: Fe 47% S 53%, může obsahovat příměsi Ag, Au, Cu, Co, Ni
Krystalové tvary: hexametry, oktaedry, dodekaedry
Podobné minerály: Markazit, chalkopyrit, zlato
Lokality s výskytem pyritu: Příbram, Kladno, Jeníkov u Duchcova a další