Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prokameny.cz, vedený provozovatelem Martin Pluhař, se sídlem Sebuzínská 25, 40321, Ústí nad Labem Česká republika IČO 11762802, info@prokameny.cz, 799 543 653. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Tyto obchodní podmínky jsou vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

2. Uživatelský účet

2.1Kupující může na internetovém obchodě objednat zboží bez registrace nebo na základě registrace. V případě registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, sledovat historii objednávek či uplatnit slevové kupóny.
2.2Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1Kupující má možnost objednat zboží prostřednictvím internetového obchodu prokameny.cz.
3.2
Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží – zařazení do kategorie, název, popis a uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3.5
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
3.6Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.7Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem služby archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
3.8Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.9 Zákazník v průběhu objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit - na titulní straně, v sekci Obchodní podmínky, a to kdykoli i v průběhu objednávky.

4. Ceny a platební podmínky

4.1Ceny uvedené na internetovém obchodu jsou uváděny jako konečné, bez DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.
4.2Ceny uvedené na internetovém obchodu jsou pouze v CZK.
4.3Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
4.4     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5Kupní cena se hradí bezhotovostně (bankovním převodem, nebo v hotovosti při převzetí (dobírka). Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.
4.6          Prodejce zašle daňový doklad - fakturu elektronicky na e-mail kupujícího ve formátu PDF.
4.7          Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného zboží

6.1Platbu v hotovosti je možné provést při objednání zboží na dobírku.
6.2Pro platbu bankovním převodem jsou kupujícímu po zakoupení zaslány příslušné údaje k platbě. Číslo účtu pro platby v CZK je 21159694/5500. CZK účet je vedený u Raiffeisenbank
Pokud není uvedeno jinak, po obdržení platby prodávající zboží odešle do 24 hodin s tím, že kupujícímu sdělí termín doručení zásilky.

7. Doprava

7.1Pokud je zboží "Skladem", bývá odeslané následující pracovní den po přijetí platby nebo přijetí objednávky, která bude placená formou dobírky. O průběhu odeslání zásilky je kupující vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.
7.2Předpokládaná doba dodání u produktů skladem jsou 1-3 pracovní dny.
7.3U produktů, které nejsou skladem bude kupující o termínu doručení vyrozuměn e-mailem.
7.4Ceník dopravy:
Po ČR:
Při platbě předem - Česká pošta Balík do ruky = 129 Kč (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)
Při platbě předem - PPL = 99 Kč (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)

Při platbě předem - Osobní odběr na pobočce Zásilkovny = 79 Kč (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)
Při platbě předem - Zásilkovna doručení na adresu - 99 Kč  (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)
Při platbě na dobírku - Osobní odběr na pobočce Zásilkovny = 109 Kč (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)
Při platbě na dobírku - Česká pošta Balík do ruky = 169 Kč (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)
Při platbě na dobírku - PPL = 139 Kč (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)
Při platbě na dobírku - Zásilkovna doručení na adresu - 139 Kč  (zdarma u objednávek nad 2500 Kč)

7.5V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.6Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Pro fyzické osoby - spotřebitele:

8.1Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu uvedenou v čl. 8.6 obchodních podmínek, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
8.2V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů  od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
8.3V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
8.4Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení, poškození či zápachu. Je-li vrácené zboží poškozeno, prodávající si vyhrazuje účtovat poplatky za navrácení do původního stavu (čištění, výměnu krytu, atd.). Prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
8.5Vrácené zboží nesmí být prodejci zaslané na dobírku.
8.6Adresa pro vrácení zboží: 
Sebuzínská 25, 40321, Ústí nad Labem

Pro právnické osoby / podnikatele:

8.7Je-li kupující právnická osoba / podnikatel s IČ, pak dle zákona nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů. Odstoupení od smlouvy je možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s prodávajícím.

9. Práva z vadného plnění

9.1Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
9.2V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s potvrzenou objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu zboží uvedl do odpovídajícího stavu, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
9.3Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
9.4V případě rozporu mezi zboží dodaným a zbožím objednaným je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně obeznámit e-mailem na info@prokameny.cz.
9.5Postup reklamace:
1) Kupující informuje o reklamaci e-mailem, či písemně.
2) Kupující zašle výrobek (nikoliv na dobírku) na adresu Sebuzínská 25, 40321, Ústí nad Labem.
9.6Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání, tedy převzetí zboží prodávajícím.

10. Záruky na zboží

10.1Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR, není-li konkrétně uvedeno jinak.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.2Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12. Ochrana osobních údajů

12.1Osobní údaje kupujících  jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou zboží  kupující  souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté prodávajícímu, budou poskytnuty a  použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám (vyjma přepravních služeb) a chráněny v souladu s předpisy České republiky.
12.2Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
12.3Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13. Mimosoudní řešení sporů

13.1V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci.
13.2
Kupující může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

14. informace ke zpoždění zboží:
Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné. Případné zpoždění není důvodem k reklamaci. 

15. Závěrečné ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.12.2021