Jílové u Děčína

Jílové u Děčína - Německy Eulau a jeho část, Sněžník asi 8 Km Z od Děčína.

Výskyt zdejšího fluoritu již v roce 1906 zkoumal J.E.Hibsch. K těžbě fluoritu zde došlo v roce 1952 Severočeským rudným průzkumem a k jejímu ukončení došlo 01.01.1994. Během této doby bylo na ložisku, které otevíralo 6 štolových systémů, vyraženo 21 km chodeb. V průběhu těžby byly na Sněžníku naraženy, z povrchu jinak nepřístupné pseudokrasové dutiny. Úctyhodné rozměry kavern s fluoritovou výzdobou byly určeny k zachování pro svou výjimečnost i v Evropském měřítku. V současnosti jsou veřejnosti nepřístupné, vstup do podzemí je zabezpečen hlásícím systémem a soustavně monitorován. Pseudokrasové dutiny jsou chráněny státem a jejich poškozování je zakázáno. Současné možnosti sběru fluoritů nižší kvality jsou možné na bývalých odvalech dolů. Všechny vstupy štol byly zlikvidovány, však v místech vydobytých prostor vznikla řada propadů hlubokých i více než 10 m.
 
Fluorit tvoří výplně puklin nebo povlaky pískovců křídového stáří. Lokalita byla ve své podstatě monominerální v porovnání s ostatními minerály, které se zde vyskytly opravdu vzácně. Jen opravdu vzácné byly nálezy barytu, křemene a kalcitu. V trhlinách vznikly brekcie napadaných fragmentů trhlinových sutí stmelené fluoritem. Další formou jsou páskované textury fluoritu, který vznikl na stěnách puklin. Lze se setkat s polarizací těchto textur uspořádaných do agregátů se zonální strukturou probarvení fluoritu. Přechod brekciové textury do textury páskované je dán šířkou pukliny, množstvím napadaných fragmentů a přirozenou gravitační zákonitostí. Prakticky jediným krystalovým tvarem je zde krychle. Velikost krystalů fluoritu je průměrně kolem 5 mm někdy až kolem 1 cm. Za těžby však byly nacházeny krystaly až 3 cm, někdy i větší. Krystaly zdejšího fluoritu mívají většinou hladký povrch. U větších krystalů fluoritu na lokalitě byly mozaikovitě uspořádané povrchy. Na některých fragmentech pískovce, který pokryl fluorit, jsou okrajové části pokryty většími krystaly fluoritu přecházející ve zbytku povrchu v krystalky droboučké. Lesk zdejších fluoritů je zde od matného, naleptáním způsobeného povrchu plošek až po skelně lesklé. Zabarvení fluoritu je zde od čiré, bílé, nazelenalé, žlutavé, většinou ale v bledě fialových krystalech.  Povrchy krystalů fluoritu mohou mít podobně jako na jiných lokalitách filmy na povrchu krystalů a jejich drúz od železitých roztoků nebo od vápnitých usazenin.
 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: fluorit
Vzácnějšími minerály jsou: kalcit, baryt, psilomelan, křemen

1 položek celkem

Cena

340341
1340341
Fluorit - Jílové u Děčína
340 Kč

Velikost vzorku: 10,5x5x5 cm. Pěkná ukázka fluoritu ze štol z Jílového u Děčína. 

2139