Mineralogicko-ložisková exkurze po Krupce - Knöttelu

od 400 Kč

Zvolte variantu

 Při exkurzi se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení českého masivu a regionální geologie oblasti Krušných hor s detailnějším zaměřením na jejich východní část, kde se nachází významná ložiska jako Krupka a Cínovec. My se zaměříme především na jeden ze tří hlavních krupeckých důlních revírů a to na revír Knöttel . Společně projdeme významné povrchové lokality po středověké těžbě cínu a mědi, oblast s novověkou těžbou cínu z 18. a 19. století a také se podíváme na molybden-živcový důl těžený za 2. světové války. Exkurze je zakončena na povrchovém výchozu křemenné žíly Lukáš. Při exkurzi je kladen důraz na historii a různé techniky dolování, regionální geologii a mineralogii včetně hojných možností sběru místních minerálů.

Detailní informace

Účastník: Děti do 15 let
Momentálně nedostupné
400 Kč
Účastník: Dospělý
Momentálně nedostupné
600 Kč

Detailní popis produktu

Souhrn základních faktů:


Nejbližší termín konání exkurze: 30.3. 2024 (náhradní termín 6.4. 2024)
                                    

 

Začátek exkurze: v 8:30 u štoly Barbora (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: přibližně v 17:30 na povrchovém výchozu žíly Lukáš
Počet účastníků: 10 - 20 osob
Minimální počet přihlášených osob je 10. Při účasti pod 10 osob bude exkurze zrušena a peníze vráceny zpět účastníkům. 

Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

štola Barbora: ortoklas, biotit, fluorit, cinvaldit, molybdenit, vzácně bismutinit
Mählerova žíla: vzácněji kasiterit, křemen
štola Václav: ortoklas, molybdenit, křemen, biotit, cinvaldit, vzácně fluorit a apatit
východní Knöttel: křemen, bismut, kasiterit, fluorit, chalkopyrit, wolframit, vzácně bismutinit, apatit, apod...
Zwickenpinge: malachit, azurit, fluorit, křemen, vzácně kasiterit
Prokopský peň: topaz, molybdenit, křemen, fluorit, vzácně apatit
žíla Lukáš: křemen, apatit, ortoklas, cinvaldit, kasiterit

UPOZORNĚNÍ:

Prosím rezervujte si volný čas na oba termíny. (Náhradní termín bude pouze při špatné dlouhodobé předpovědi počasí.)  Peníze jsou vratné pouze pokud se exkurze nebude konat z důvodu nenaplnění kapacity alespoň 10 osob. Případně je možné se z exkurze odhlásit, avšak alespoň 14 dní před začátkem exkurze bude vám poté vrácena celá částka. 

  Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!

Odkaz pro bližší informace zde: http://www.strankymineraly.wz.cz/Pozvanky%20k%20exkurzim/Krupka%20Knottel/pozvankaexkurzekrupkaknottel.html

V případě dotazů ohledně exkurzí pište prosím na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz