Jak používat magnet na magnet fishing bezpečně

Spolknutí  
Děti mohou spolknout malé magnety. Pokud se tak stane, magnet jim může uvíznout ve střevech. To může být životu nebezpečné! Magnety nejsou hračky! Uchovávejte je na místě, na které děti nedosáhnou.

Tyto magnety jsou vhodné pro děti k magnetickému rybolovu:
Classic Fishing Magnet 200 kg
Classic Fishing Magnet 110 kg

Elektronická vodivost
Magnety jsou vyrobené z kovu a vedou elektřinu. Děti je mohou zkusit strčit do zásuvek a dostat elektrický šok! Magnety nejsou hračky! Uchovávejte je na místě, na které děti nedosáhnou.

Přiskřípnutí
Velké magnety mají i velkou tažnou sílu. Pokud nejste opatrní, může Vám ruka uvíznout mezi dvěma magnety. To může vést k modřinám. Ještě větší magnety mohou způsobit zlomeniny. Pokud pracujete s velkými magnety, noste ochranné rukavice.

Kardiostimulátory
Magnety mohou ovlivňovat kardiostimulátory a implantované defibrilátory. Kardiostimulátor může být vypnut a způsobit pocit nevolnosti. Defibrilátor může přestat fungovat úplně! Pokud máte některý z těchto přístrojů, držte se od magnetů dál! Varujte lidi, kteří je mají, aby se drželi v bezpečné vzdálenosti.

 Kovové třísky
Magnety z neodymia jsou křehké. Pokud se dva magnety dotknou, mohou se roztříštit. Tyto třísky mohou odletět a vážně Vás zranit. Zabraňte, aby do sebe magnety narazily a noste ochranné rukavice a brýle. Řekněte ostatním, aby si udržovali odstup, pokud oba používáte magnety.

Magnetické pole
Magnety tvoří magnetické pole. To může poškodit televize, počítače, pevné disky, kreditní karty, digitální uložiště, hodinky, naslouchátka a reproduktory. Uchovávejte magnety stranou od zařízení, která by mohla být poškozena magnetickým polem!

Alergie na nikl
Většina magnetů obsahuje nik. Ten po doteku může u některých lidí spustit alergickou reakci. Vyhněte se kontaktu s magnety pokud jste alergičtí.

Letecká doprava
Pokud nejsou magnety správně zabaleny, jejich magnetické pole může ovlivnit navigační systém letadla. V nejhorším případě mohou způsobit leteckou nehodu! Magnety zasílejte výhradně v řádných obalech.

Pošta
Magnetická pole magnetů, které nejsou správně zabaleny, mohou způsobit poškození třídicího zařízení. Použijte prostornou krabici a magnety umístěte doprostřed s výplňovým materiálem okolo. Uspořádejte magnety tak, aby se magnetická pole vzájemně rušila. V případě nutnosti použijte kovový plát, který magnetické pole odstíní.

Vliv na lidi
Pokud je nám známo, magnetická pole nemají na člověka žádný vliv. Poškození magnetickým polem je nepravděpodobné, ale nikdy nelze zcela vyloučit. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s magnety v zájmu vlastního bezpečí. Magnety skladujte ve vzdálenosti nejméně 1 metr od těla.

Teplotní odolnost
Magnety mají maximální operační teplotu mezi 80 až 200 °C. Většina magnetů trvale ztrácí část své síly, pokud jsou vystaveni teplotě  80°C nebo vyšší. Nepoužívejte tyto magnety tam, kde budou vystaveny těmto teplotám. 

 Pokud budete mít na paměti výše uvedená varování, bude magnet fishing úplně bezpečný. Teprve začínáte? Podívejte se na naše sady pro magnet fishing.