Zlato na Novoknínsku / Gold in the Nový Knín area

350 Kč
Vyprodáno

Publikace, která se vám nyní dostává do rukou, je věnovaná jedné z nejvýznamnějších oblastí dobývání zlata v Čechách – Novoknínsku, kraji s krásnou
přírodou a dlouhou tradicí těžby zlata. Její upravené druhé vydání, umožněné díky České geologické službě, Hornickému muzeu v Příbrami, ČVUT
a Českému klubu zlatokopů, navazuje na starší odborné práce a řadu zájmových aktivit z let 1998–2019. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Expozice historie těžby zlata, otevřená v budově bývalého horního úřadu v Novém Kníně při příležitosti Mistrovství světa, byla v r. 2020 rovněž částečně obnovená. Tři naučné stezky přibližují historii a geologii novoknínských revírů přímo v terénu. Doufáme, že umožní všem zájemcům, aby poznali i přírodní prostředí, v němž se zlato vyskytuje. Za pomoc při budování těchto stezek patří dík jak odborným garantům, tak mnoha členům Českého klubu zlatokopů, kteří stezky vyznačili a udržovali, a také místním obcím za jejich dlouholetou obnovu a renovaci. Bude uspokojením pro všechny, kdo se na této publikaci podíleli, když vám návštěva Novoknínska přinese potěšení, příjemný prožitek pobytu v přírodě, rozšíření znalostí i prostor pro vytváření názoru na význam zlata pro zdejší kraj.
Dovolte, abychom věnovali toto druhé vydání spoluautorům, kteří již dnes nejsou mezi námi.