Návrh popisu a vyhodnocení historických hornických děl

590 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
26.6.2024

Navrhovaný popis a vyhodnocení hornických děl si klade za cíl
– sjednocení terminologie
– navržení doporučených postupů při popisu a interpretaci
– vytvoření jednotného záznamu a pravidel posuzování hornických objektů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Splněním vytyčených cílů by mělo být možné srovnávat jednotně zpracované hornické lokality z různých míst republiky a snadněji tak odhalit obecné a specifické zákonitosti. Jednotlivé lokality se vzájemně liší a i možnosti průzkumu budou v různých oblastech různé. Proto předkládaná metodika bude zaměřena hlavně na postupy všeobecně užívané, a zvolené názvosloví i následný popis jsou navrženy jako hierarchické, aby byly použitelné i v případě minimálních znalostí a následně se mohly upřesňovat.

Pro lepší pochopení budou jednotlivé kroky doplněny konkrétními příklady. Součástí této metodiky je několik samostatných příloh, z nichž nejdůležitější je Výběrový výkladový slovník hornického názvosloví, na který odkazujeme ohledně jednotlivých definic pojmů, které by měly být použity při popisu hornických děl (v textu boldem), nebo jsou důležité, ale k vlastnímu popisu málo vhodné (kurzívou). V následujícím textu budou uvedeny jen ty nejdůležitější definice, nutné k pochopení příslušného textu. Méně používané nebo slangové výrazy
jsou vysvětleny pouze ve slovníku.
Metodika představuje manuál pro pracovníky, kteří se při výkonu své práce mohou setkat s pozůstatky hornické činnosti. Nemusí jít jen o archeology, geology nebo historiky, ale i geografy, pracovníky památkové péče, veřejné správy při přípravě krajinných památkových zón, pracovníky geoparků nebo organizací, na jejichž území se hornické objekty vyskytují a kteří vytváří hospodářské plány (např. Lesy ČR, Arcibiskupské lesy, města). Může tak být pomůckou při omezování často nevědomého poškozování hornických objektů (zasypávání jam klestím, výsadba v propadech …) a pomáhat při volbě ochranného režimu, vhodných způsobů těžby a výsadby dřevin, jejich skladby nebo vedení a budování nových lesních komunikací, drenáží, meliorací, úpravy vodních toků apod. Metodika by měla sloužit každému, kdo se chce podílet na dokumentaci těchto památek a tím také na procesu jejich odborného vyhodnocení a případné památkové ochrany.